Bạn có thể đi bộ với một dây chằng bị rách ở mắt cá chân không?

Lê Hồng Đức 04.08.2020